Figuur 1 toont de dynamiek van de verwachte dividend- en BBP-groeiverwachtingen in de EU en in de VS tot 18 maart. De groeiverwachtingen beantwoordden niet veel aan de Wuhan-blokkade. Na de lockdown in Italië beginnen de groeiverwachtingen te verslechteren. De reisbeperkingen voor bezoekers aan de VS vanuit de EU leiden tot een sterke verslechtering van de groeiverwachtingen en opnieuw na de afkondiging van de nationale noodtoestand en de daaropvolgende acties van de Federal Reserve op 15 maart. Per 18 maart is de groei van het dividend in het komende jaar met 28% gedaald voor de S&P 500 en met 25% voor de Euro Stoxx 50. De raming van de groei van het BBP in het komende jaar is zowel in de VS als in de EU met 2,6% gedaald.2 Voorzichtigheidshalve benadrukken wij dat deze ramingen zijn gebaseerd op een voorspellingsmodel dat is geraamd op basis van historische gegevens. In turbulente en ongekende tijden bestaat het risico dat de historische relatie tussen de groei en de activaprijzen uiteenvalt, wat betekent dat deze schattingen met onzekerheid komen.

Figuur 1 Verandering in de eenjarige groeiverwachtingen

 

We leiden ook een lagere limiet af voor de verwachte dividendgroei per horizon, die direct kan worden berekend aan de hand van de waargenomen prijzen. De ondergrens is volledig toekomstgericht en vereist noch een voorspellingsmodel, noch historische gegevens, wat het nuttig maakt in onze omgeving, en berust alleen op de veronderstelling dat de verwachte overrendementen zijn toegenomen. De ondergrens is uitgezet in figuur 2. De figuur heeft de ondergrens op de verandering in verwachte dividenden op de verticale as en de horizon op de horizontale as. Vanaf 18 maart is de ondergrens het laagst op de twee tot driejarige horizon, waar de dividendgroei in de VS met maar liefst 43% en in de EU met 50% is gedaald ten opzichte van 15 januari. Er zijn tekenen die wijzen op een inhaalbeweging van jaar vier naar jaar tien, omdat de grens op langere termijn aanzienlijk hoger ligt. We bestuderen hoe de bound zich ontwikkelt tijdens de uitbraak als reactie op nieuws- en beleidsinitiatieven, wat inzicht geeft in de manier waarop de financiële markten deze gebeurtenissen interpreteren.

Figuur 2 Ondergrens van de verwachte dividendgroei

 

Vanaf 18 maart is de ondergrens van de dividendgroei net zo laag als wat we in november van de wereldwijde crisis hebben waargenomen – in ieder geval op de korte termijn. Aan de lange kant is de ondergrens nog steeds niet zo laag als wat we tijdens de wereldwijde crisis hebben waargenomen, wat er mogelijk op wijst dat beleggers verwachten dat de huidige crisis korter zal duren. Naarmate de crisis zich ontvouwt, zullen we de schattingen die hier regelmatig online worden gerapporteerd, actualiseren.

Referenties
Campbell, J Y en R J Shiller (1988), “The Dividend-Price Ratio and Expectations of Future Dividends and Discount Factors”, Overzicht van financiële studies 1(3): 195- 228.

Gilchrist, S en E Zakrajsek (2013), “Credit Spreads and Business Cycle Fluctuations”, American Economic Review 102(4): 1692-1720.

Gormsen, N J en R S J Koijen (2020), “Coronavirus: Impact on Stock Prices and Growth Expectations”, Working Paper, University of Chicago Booth School of Business.

Gormsen, N J (2020), “Time Variation of the Equity Term Structure”, Journal of Finance, binnenkort.

Harvey, C R (1989), “Forecasts of Economic Growth from the Bond and Stock Markets”, Financial Analysts Journal 45(5): 38-45.

Ramelli, S en A F Wagner (2020), “Feverish Stock Price Reactions to COVID-19”, Working Paper, Universiteit van Zürich.

Shiller, R J (1981), “Do Stock Prices Move Too Much to be Justified by Subsequent Changes in Dividends”, American Economic Review 71(3): 421-436.

van Binsbergen, J H en R S J Koijen (2017), “The term structure of returns: Feiten en theorie”, Journal of Financial Economics 124(1): 1 – 21.

van Binsbergen, J, M Brandt en R Koijen (2012), “On the Timing and Pricing of Dividends”, American Economic Review

Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1 Test1